Положення
_

Спільнота #ДівчатаSTEM

_
 • 1. ВСТУП

  Попит на STEM спеціалістів збільшується з кожним роком. Практично 80% робочих місць, які на даний час швидко розвиваються, вимагають фундаментальних знань з математики, фізики, хімії, біології та інформатики, тобто зі STEM. Тому STEM спеціальності входять у список найбільш оплачуваних професій, а  рівень безробіття серед працівників у STEM нижче середнього

  Незважаючи на очевидну привабливість STEM галузі, дівчата все ж таки не дуже активно обирають STEM напрямом своєї майбутньої професії. Серед працівників STEM лише 23% жінки. Основними причинами низької представленості жінок є відсутність прикладів для наслідування у дівчат та невпевненість у власних здібностях.

  Для вирішення цих проблем у вересні 2019 року відбулося відкриття 49 Філіалів “Дівчата STEM” CSR Ukraine, Центром «Розвиток КСВ, за підтримки UNFPA Ukraine, Фонду ООН в галузі народонаселення в Україні, та Інституту Модернізації змісту освіти.

  Філіали “Дівчата STEM” – це спільнота активних дівчат в школах та університетах України (надалі – Спільнота) , що об’єднуються з метою більшого залучення та збільшення кількості дівчат до STEM-напрямів.

  Завдання Спільноти:

  1. Допомагати залучати талановитих дівчат до STEM  та розвиватись в STEM професіях.
  2. Викорінювати гендерні стереотипи щодо дівчат в STEM.
  3. Покращувати взаємодію між дівчатами різних навчальних закладів та спеціальностей, які цікавляться STEM-напрямами.
  4. Впроваджувати STEM-підходи у навчальних закладах України.
  5. Підвищити обізнаність про STEM як провідний підхід до навчання в Україні.

  Завдання філіалів:

  1. Робити внесок своєї школи та/або університету до розвитку STEM.
  2. Залучати дівчат своєї школи та/або університету до STEM руху.
  3. Інформувати широку громадськість та Спільноту Дівчат STEM про здобутки свого філіалу.

  Філіали Дівчат STEM можуть бути відкриті у різних закладах загальної середньої та вищої освіти на всій території України, окрім територій ООС та тимчасово окупованих територій АР Крим.

  Інформування про роботу Спільноти –  здійснюється на сайті Дівчат STEM http://girls-stem/filial (в розробці).

  STEM – це абревіатура від:
  Science – наука (фізика, астрономія, хімія, біологія, географія, економіка)
  Technology – технології (інформатика, технології)
  Engineering – інженерія (робототехніка, 3D-моделювання)
  Mathematics – математика.

 • 2. ОРГАНІЗАТОР ТА ПАРТНЕРИ СПІЛЬНОТИ

  2.1. Організатором Програми є Громадська організація «Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» (надалі – «Організатор»). Адреса місцезнаходження: просп. Гагаріна, 23, оф. 802, м. Київ, 02094.

  2.2. Головним партнером Програми є Фонд ООН в галузі народонаселення (надалі – «Головний партнер»). Адреса місцезнаходження – вулиця Шовковична, 42-44, м. Київ, 01024.

  2.3. Освітнім партнером Програми є ДНУ “ Інститут Модернізації змісту освіти” (надалі – “Освітній партнер”). Адреса місцезнаходження:вулиця Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035.

 • 3. УЧАСНИЦІ ФІЛІАЛІВ

  3.1. У створенні філіалів беруть участь активні представниці закладів загальної середньої та вищої освіти всіх областей України, які повинні заповнити реєстраційну заявку на сайті: Зареєструвати філіал

  3.2. На основі заповнених заявок Організатори протягом лютого – березня обирають і надсилають рекомендації філіалам, а також включають філіали до Спільноти Дівчат STEM.

 • 4. ОБОВ'ЯЗКИ ФІЛІАЛІВ

  4.1. Обов’язки філіалів:

  1. Створити команду активних учасниць та учасників (мінімум 5).
  2. Підготувати План заходів на рік (детальніше у пункті 4.3).
  3. Розробити ключові показники ефективності роботи філіалу.
  4. Звітувати кожного місяця (останні два робочі дні місяця) щодо проведених активностей для включення в бюлетень Спільноти.
  5. Використовувати бренд Спільноти та хештег #ДівчатаSTEM.
  6. Долучати учасниць та учасників Філіалу до активностей спільноти Дівчата STEM (детальніше у пункті 4.2).

  4.2. Можливі Активності Філіалів Дівчата STEM:

  1. Приєднання до Програми менторства від SAP – ДівчатаSTEM – і організація першого етапу менторства (вересень – жовтень), найактивніші учасниці якого проходять до національного етапу відбору.
  2. Створення мережі Надихаючих жінок міста/області в STEM і залучення їх як менторів до програми менторства на локальному рівні.
  3. Організація зустрічей про професії жінок в різних технологічних напрямках.
  4. Активна участь у інших заходах Спільноти Дівчата STEM: Конкурс кращого STEM-уроку, Хакатони для викладачів та для дівчат, Менторська програма, День Дівчат та інші заходи.

  4.3 Заходи для проведення в Філіалі (список не є вичерпним, і може бути розширений завдяки креативності учасниць):

  1. Проводити кар’єрні консультування (в школах) та відповідні заходи (в університетах) для залучення учениць до майбутньої діяльності у STEM.
  2. Організовувати зустрічі з успішними жінками у STEM.
  3. Організовувати майстер-класи, конкурси, хакатони задля популяризації STEM серед дівчат.
  4. Допомагати ученицям / студенткам в реалізації їх власних проектів.

 • 5. ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА

  До обов’язків організатора входить:

  1. Надавати рекомендацій щодо реалізації проектів.
  2. Навчати Філіали проектному менеджменту.
  3. Долучати філіали до участі в  національних заходах #ДівчатSTEM.
  4. Проводити офлайн-зустрічі представниць Філіалу з координаторками Дівчата STEM.
  5. Запрошувати активісток Філіалів Дівчата STEM на різні тематичні заходи, надавати можливість для активісток допомагати в організації таких заходів.
  6. Надавати Інформаційну та менторську підтримку в реалізації власних проектів активісток Філіалів Дівчата STEM.
  7. Популяризувати роботу Філіалів на національному та регіональному рівнях.
  8. Надавати рекомендаційні листи для дівчат, що бажають вступити на спеціальності STEM або працювати в STEM-компаніях.
  9. Проводити щорічну Конференцію Спільноти.

 • 6. ЩОРІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

  6.1. За результатами звітування щодо проведених заходів та залучення дівчат, в тому числі досягнення ключових результатів (п. 4.1.), щорічно обирається Найактивніший філіал, де проводитиметься Фінальна Конференція із запрошенням представників та представниць інших філіалів.

  6.2. Організатори визначають Найактивніший Філіал за результатами звітності (п. 7) та оголошують у листопаді.

  6.3. Переможець, визначений Організаторами та Партнерами Програми, здобуває право організації Фінальної Конференції у своєму Філіалі в грудні 2019 року.

  6.4. Організатори допомагають в організації Фінальної Конференції, а саме забезпечують харчування, запрошення медіа, друковані матеріали, подарунки та проживання (за потреби).

  6.5. Всі фінансові витрати здійснюються Організатором. Перелік витрат на організацію Конференції узгоджується Організатором.

 • 7. ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ ЗВІТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАЙАКТИВНІШОГО ФІЛІАЛУ

  7.1. Кожен отриманий фінальний звіт буде оцінено Організаторами Спільноти, до складу якої входять спеціалісти з різних галузей. Право на подання фінальних звітів мають заклади загальної середньої та вищої освіти, які систематично подавали Організатору звіти за результатами активностей кожного місяця.

  7.2. Критерії відбору:

  1) отримані результати щодо залучення дівчат до STEM (результати анкетування до та після);

  2) кількість проведених заходів та людей, залучених у активності, кількість запрошених Надихаючих жінок у STEM;

  3) креативність (в т.ч. додавання нової активності до активностей, перелічених Організаторами);

  4) наявність відео та фотографій;

  5) поширення інформації про активності у ЗМІ;

  6) системність подання інформації кожного місяця;

  7.3. Філіалам, які подали фінальний звіт і були високо оцінені Організаторами, надсилається лист на електронну пошту з інформацією про дату та місце проведення фінальної конференції (у Найактивнішому Філіалі) та умовами представлення Філіалу на Конференції.

  7.4. За результатами захисту Учасників-фіналістів та презентацій, що відповідають вимогам цих Правил, Організатори розробляють стандарти Філіалів Дівчата STEM. Кращі Філіали отримають Сертифікати за Дипломи “Кращі Філіали Дівчата STEM”. Переможцями вважаються школи, які набрали найбільше балів.

  7.5. Усі рішення Організаторів Спільноти є остаточними та не підлягають оскарженню.

  7.6. Рішення Організаторів та Партнерів Спільноти щодо визначення Переможців буде публічно оголошено на офіційній сторінці у facebook та на сайті https://girls-stem.org.

 • 8. ЗБІР ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИКІВ

  8.1. Організатор є власником персональних даних всіх Учасників, зібраних в рамках Спільноти.

  8.2. Кожен учасник Спільноти своєю участю в Філіалі підтверджує, що надає свою згоду Організатору на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу, в тому числі за межі України, власних персональних даних, зазначених в цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Всі дані, надані Учасниками, будуть оброблятися виключно з метою реалізації Програми та виконання вимог законодавства України, в тому числі податкового.

  8.3. Учасники мають право на доступ до своїх персональних даних, внесення змін до персональних даних та їх видалення шляхом направлення відповідної письмової вимоги Організатору, за адресою вказаною в п.2.1.

  8.4. Персональні дані Учасників зберігаються до моменту направлення письмової вимоги Учасників щодо їх видалення.

  8.5. У разі отримання від Учаснику письмової вимоги щодо видалення її персональних даних, чи відкликання згоди на збір та обробку її персональних даних, такий Учасник не допускається до подальшої участі у Спільноті та/або участі в Фінальній Конференції.

  8.6. Обробка персональних даних включає в себе збір персональних даних під час подання Учасниками заяви на сайті Дівчата STEM та передбачає здійснення наступних дій: збирання, збереження, обробка, фільтрування, уточнення і видалення. Організатор забезпечує захист персональних даних, наданих кожним Учасником, від незаконної обробки та незаконного доступу відповідно до чинного законодавства України. Організатор має право передавати персональні дані учасників третім особам з метою виконання умов даних правил та з метою організації та здійснення діяльності, пов’язаної зі Спільнотою. Учасники погоджуються з тим, що Організатор не зобов’язаний повідомляти Учасникам про таких третіх осіб, в тому числі за межами території України з дотриманням норм чинного законодавства.

 • 9. КОНТАКТНІ ОСОБИ ДЛЯ КОМЕНТАРІВ ТА ЗАУВАЖЕНЬ:

  Рязанова Тетяна
  Координаторка STEM проектів Центру “Розвиток КСВ”
  ryazanova.stem@gmail.com

X